พช.เพชรบุรี : ประชุมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564

วันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 13.00 น. นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายชวนากร เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในที่ประชุมร่วมพิจารณาการนำเสนอข้อมูลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 เพื่อคัดเลือกระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

 

(Visited 1 times, 1 visits today)