พช. เพชรบุรี : ขับเคลื่อนโครงการ”สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”จัดทำผ้าประจำจังหวัดเพชรบุรี (ผ้าลายอย่าง)

วันที่ 11 มี.ค. 64 เวลา 09.30 น. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำผ้าประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี(เลขานุการคณะทำงาน) พร้อมด้วยนางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานจัดทำผ้าประจำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับทราบและพิจารณาการออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดเพชรบุรี ผ้าลายอย่าง โดยนำลายจากโบสถ์วัดใหญ่สุวรรณารามเป็นภาพเขียนสมัยอยุธยาสกุลช่างเมืองเพชรมาออกแบบ, การนำลายผ้าไปดำเนินการทอเป็นผืนผ้า และร่วมพิจารณาคัดเลือกลายผ้าประจำจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วย ลายท้องฟ้า “ลีลาวดีคีรีพิมาน” ลายกรวยเชิง “วัชรลีลา” ลายสังเวียน “เพชรพฤกษ์พรรณ” เพื่อนำไปผลิตผืนผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ภาพ/ข่าว. : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

 

(Visited 1 times, 1 visits today)