พช. เพชรบุรี : ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

วันที่ 13. ตุลาคม 2563 นายภัคพงศ์. ทวิพัฒน์. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชาวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานรัฐพิธี.ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมภาคเช้า ดังนี้
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เวลา 08.15 น. พิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวางพวงมาลา น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา 09.30 น. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ณ บริเวณลานจอดรถรางไฟฟ้าขึ้นเขาวัง ตำบลคลองกระเเชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้ นางวาสนา ไขว้พันธุ์. ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน.รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน. พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมพิธี

ภาพ/ข่าว. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)