พช. เพชรบุรี ร่วมรับคณะรองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1

วันที่ 28 ส.ค. 63 เวลา 08.30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายไพโรจน์ เดชาถิรนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมรับ พล.ต.วิรักฐ์ วงษ์จันทร์ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 และคณะ ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการกำกับติดตามและประเมินผล แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นความมั่นคง ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)