พช. เพชรบุรี “นิเทศ พัฒนากรบรรจุใหม่ อำเภอแก่งกระจาน”

วันที่ 27 ส.ค. 63 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย น.ส.บุบผาอุทัยทอง ผอ.กง.ประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ รุ่นที่ 104 และ 109  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน โดยมี น.ส.ปรียานุช แซ่โหงว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายเกียรติศักดิ์ นิลมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน เป็นเป้าหมายรับการนิเทศ

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ บุญยืด พัฒนาการอำเภอแก่งกระจาน มอบหมายให้นายอำนวย คำเขียน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรพี่เลี้ยง) และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน ร่วมให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของพัฒนากรบรรจุใหม่ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)