พช.เพชรบุรี : เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี รวมพลังล้อมรั้วป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 2

วันที่ 25 ส.ค. 63 เวลา 11.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ประธานเปิดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ร่วมฟื้นฟูสังคมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน และ พบประ เยี่ยมเยือน ผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 จากนั้น บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563-2564 โดยมีนายเจน ป้อมสิงห์ รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน มีนายโรม โสนาค ผอ.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่, คณะกรรมการเครือข่ายฯ และแกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากอำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านลาด ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)