พช.เพชรบุรี : เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี รวมพลังล้อมรั้วป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 24 ส.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี ร่วมฟื้นฟูสังคมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563-2564โดยมีนายโชคชัย แข่มช้อย ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายโรม โสน นาคผอ.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่, คณะกรรมการเครือข่ายฯ และแกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้การต้อนรับ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ คณกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดฝึกอบรมฯ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 ส.ค. 63 ณ บ้านพิงภูแพรว รีสอร์ท
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยแกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจาก 8 อำเภอ

โครงการฝึกอบรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างให้เครือข่ายกองทุนทุนแม่ฯและหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ฯพัฒนาเป็นองค์กรจัดการทรัพยากรในพื้นที่บนหลักการพึ่งพาตนเองเพื่อแก้ปัญหาแบบบูรณาการและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 1 times, 1 visits today)