พช.เพชรบุรี คัดเลือกการประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ อำเภอเขาย้อย

วันที่ 15 ก.ค. 63 เวลา 14.00 น. ณ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิด หมู่ 6 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย
นางบุญทิวา วรรณประเวศ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานการประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการ ลงพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย เพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิด โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย น.ส. กรภัครณัชส์ ชมพูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย เจ้าหน้าที่ สพจ.เพชรบุรี พัฒนากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ ตลอดจนรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)