พช.เพชรบุรี รับรายงานตัวและปฐมนิเทศพัฒนากรใหม่

13 ก.ค. 63  นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย น.ส.บุบผา อุทัยทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ที่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 คน โดยได้กล่าวต้อนรับและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับพัฒนากรใหม่ หรือนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)