พช. เพชรบุรี จัดประกวดผ้า “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย”

พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนสวมใส่ผ้าไทย กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563  ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาชุนชนจังหวัดเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานโครงการประกวดผ้า โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการ นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้เสนอโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา 

        คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการให้ส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้สู่ชุมชน รณรงค์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ผ้าไทย คือผ้าที่ทอด้วยฝีมือชาวบ้าน ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าผืนถิ่น จังหวัดเพชรบุรีได้มีการจัดประกวด ผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน มีผ้าที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 15 ชิ้นงาน จำแนกเป็นผ้าชาติพันธุ์ จำนวน 13 ชิ้นงาน และผ้าข้าวม้า จำนวน 2 ชิ้นงาน สำหรับผ้าที่ชนะเลิศผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน จะนำไปจัดแสดงในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ขอเชิญชวน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยในชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทย ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายรายได้สู่ชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)