พช.เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25 มิ.ย. 63 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วม  โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดยจังหวัดเพชรบุรี จัด ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยราชการทุกหน่วย   โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดเพชรบุรี,นายอำเภอชะอำ, ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชน, หน.ส่วนราชการ,ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วม  ณ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ม.4 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีกิจกรรมมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้กับครัวเรือนที่ตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ เยี่ยมครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย

(Visited 1 times, 1 visits today)