พช.เพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน และบรรยายให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 น.นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน และบรรยายให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีนางวาสนา ไขว้พันธุ์ หน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 กลุ่ม   เป้าหมายเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ดำเนินการจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 25 คน  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย.63 จาก อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ก.ค. 63 จากอำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านแหลม อำเภอแก่งกระจาน อำเภอชะอำ อำเภอท่ายาง  

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องการจัดทำ Template Content ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจำหน่ายออนไลน์ การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม การนำข้อมูลเข้าระบบ และการเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจาก ภาคเอกชน และภาครัฐ

(Visited 1 times, 1 visits today)