พช. เพชรบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ผู้ประกอบการด้วยการตลาด 4.0

วันที่ 23 มิ.ย.  63 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ผู้ประกอบการด้วยการตลาด 4.0 ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามวิถีประชารัฐด้วยการตลาด 4.0 โดยมี นายโรม โสนาค หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อพัฒนากลุ่ม ชุมชนเป้าหมายให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่ม วางแผนการพัฒนากลุ่ม และสามารถต่อยอดเชิงธุรกิจด้วยการตลาด 4.0  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่ม ชุมชนเป้าหมายของการพัฒนาเรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 30 กลุ่ม/ชุมชน ณ ห้องประชุมจันทร์กะพ้อ โรงแรมจันทิมาบูติก ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

(Visited 1 times, 1 visits today)