พช.เพชรบุรี เยี่ยมครัวเรือนกิจกรรม พัฒนาผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่  5  มิ.ย.  63 เวลา 10.00  น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วย นายโรม โสนาค หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  พัฒนาการอำเภอแก่งกระจานและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม พัฒนาผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์  “โคก หนอง นา โมเดล”  ได้แก่ ครัวเรือนนายบุญเลิศ พุทธธนะพิทักษ์  หมู่ 8  ต.วังจันทร์ ครัวเรือนนายศุภชัย เทพบุตร บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง และครัวเรือนนายไวพจน์ จันทร์นาคา บ้านเลขที่ 37/2 หมู่ 2 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)