พช.เพชรบุรี เชิดชูเกียติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563 อำเภอเขาย้อย

วันที่  8 มิถุนายน 2563  เวลา 9.00 น. นายสุเทพ  สงวนคัมธรณ์  พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 กิจกรรม 1.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาย้อย 2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองชุมพลเหนือ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย  3.กลุ่มอาชีพการเลี้ยงปลาสลิด หมู่ที่ 6 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)