พช.เพชรบุรี รับมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 5 มิ.ย. 63 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้น.ส.บุบผา อุทัยทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมรับมอบรถยนต์ราชการ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อทดแทนรถยนต์ราชการที่ใช้งานตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 คัน ณ บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด สำนักงานสาขาตลาดไท ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)