พช.เพชรบุรี ประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 6/2563  ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน วางแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญ

(Visited 1 times, 1 visits today)