พช. เพชรบุรี : ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปี 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2563

วันที่ 3 มิ.ย. 63 เวลา 07.30 น. นายสุเทพ สงสนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย น.ส.บุบผา อุทัยทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)