พช.เพชรบุรี : ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 07.30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามรับฟังรายละเอียด และแนวทางปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานในการประชุม  ถ่ายทอดสัญญาณจากห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)