พช. เพชรบุรี : ติดตามการขับเคลื่อน โคก หนอง นา โมเดล ทางรอดของคนไทย บันไดสู่ความยั่งยืน ครัวเรือนตัวอย่าง อำเภอบ้านแหลม

วันที่ 27 พ.ค. 63 เวลา 10.30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายโรม โสนาค หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร ร่วมขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นทางรอดของคนจังหวัดเพชรบุรี ขับเคลื่อนและพัฒนาตัวอย่างความสำเร็จในระดับพื้นที่ ด้วยการพัฒนาผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนเป้าหมาย บ้านนายอ่อน ชูทอง ม.6 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยน้อมนำหลักการบริหารจัดการ ดิน ป่า น้ำ คน ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ให้เป็นตัวอย่างความสำเร็จในการเรียนรู้ ให้ชุมชน นับว่าเป็นครัวเรือนตัวอย่างที่ดี ให้กับประชาชนในหมู่บ้านต่อไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, หมวก, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
(Visited 1 times, 1 visits today)