พช.เพชรบุรี : ตรวจเยี่ยมครัวเรือนตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล อ.เมือง 1 ครัวเรือน

วันที่ 26 พ.ค. 63 เวลา 13.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายโรม โสนาค หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอเมืองและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย บ้านนายชาญวุฒิ เพชรแย้ม บลท.15 หมู่ 2 ต.หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม พัฒนาผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

(Visited 1 times, 1 visits today)