พช.เพชรบุรี : ตรวจเยี่ยมครัวเรือนตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล อ.บ้านลาด 2 ครัวเรือน

วันที่ 26 พ.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายโรม โสนาค หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอบ้านลาด และนักวิชาการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย บ้านนายจุลชาติ แก้วนวม หมู่ 2 ตำบลบ้านทาน และครัวเรือน นายเอ็ด เกิดเกษม ม.3 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาดตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม พัฒนาผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

(Visited 1 times, 1 visits today)