พช. เพชรบุรี ขยายผล ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับพัฒนาการอำเภอ 8 อำเภอ 2,575 ซอง เพื่อนำไปส่งมอบให้ครัวเรือนยากจน และครัวเรือนอื่น ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

ในการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักตราเครื่องบิน จาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด จัดส่งให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจน และครัวเรือนอื่นๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID- 19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนอยู่รอดภายใต้วิกฤตดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)