พช. เพชรบุรี ตรวจติดตาม แนะนำ ผู้ประกอบการ ตลาดนัดวัดพระนอน ตามมาตรการผ่อนปรนจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 8 พ.ค. 63  เวลา 07.30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนจังหวัดเพชรบุรี (ตลาด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย) ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมด้วยนายโรม โสนาค หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ น.ส.บุบผา อุทัยทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และน.ส.ธีรยา เจริญสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้ลงพื้นที่ตรวจแนะนำ ตลาดนัดวัดพระนอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี  จำนวนร้านค้า 110 ร้านค้า

ข้อสังเกต มีจุดคัดกรอง และมีเจลแอลกอฮอล์บริการแก่ประชาชน บริเวณทางเข้า ออก และร้านค้าในแต่ละร้าน เพื่อเป็นการป้องกันการกลับมาแพร่เชื้อของโควิด-19 หลังจากมีมาตรการผ่อนปรน พบว่าประชาชนเริ่มทยอยออกมาซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น โดยผู้ประกอบการค้าได้มีการเตรียมพร้อมที่ดี 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)