พชรบุรี ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุน การจำหน่ายมะม่วงมหาชนก จาก เกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 12 พ.ค. 63 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้การสนับสนุนและช่วยกระจายสินค้าทางการเกษตร ของเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก ส่งออกต่างประเทศ ที่ประสบปัญหาทางการตลาด ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จึงทำให้มะม่วงมหาชนก ที่มีผลผลิตออกมาจำนวนมากไม่สามารถจำหน่ายออกได้ ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จึงได้ช่วยรับมะม่วงมหาชนก มากระจายจำหน่ายให้ส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 ตัน โดยบรรจุขนาด 10 กิโลกรัม ต่อ 1 ลัง ราคาลัง ละ 200 บาท จำหน่าย ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)