พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 5 พ.ค. 63 เวลา 08.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ได้ออกตรวจ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนจังหวัดเพชรบุรี ณ ถนนคนเดิน ตลาดเกษตรอินทรีย์ หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พ่อค้า/แม่ค้า ได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โควิด -19 เป็นอย่างดี จุดตรวจก่อนเข้าตลาด มีการตรวจคัดกรองและเจลล้างมือ ผู้ซื้อ/ผู้ค้า ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกคน มีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และพ่อค่้า/แม่ค้ามีการใส่หมวก ถุงมือ และผ้ากันเปื้อนทุกคน

(Visited 1 times, 1 visits today)