พช.เพชรบุรี พร้อมใจ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 1 ปี และถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 63 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายโรม โสนาค หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ หน่วยงานราชการ จิตอาสา กองทุนแม่ของแผ่นดิน และประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มพร้อมกัน ณ จุดที่ 1 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองสะแกตะวันตก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จุดที่ 2 วัดโพธิ์งาม ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จุดที่ 3 ฝายชะลอน้ำบ้านนา กระแสน ม. 6 ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  

 

(Visited 1 times, 1 visits today)