พช.เพชรบุรี ดำเนินการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 1 พ.ค. 63 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน วางแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญ ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่พัฒนาการอำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ร่วมกันดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)