พจ.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)