พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบเงินช่วยเหลือ เพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนาง ปิยะนุช มนต์ขลัง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เนื่องจากบิดาของนางปิยะนุช ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)