เพชรบุรี : อำเภอชะอำ Kick Off การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ     จัดกิจกรรม Kick Off การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”        ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรม Kick Off นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอชะอำ กล่าวรายงาน มีนายสุเทพ สวงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย นางวาสนาไขว้พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายชวนากร เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานสาสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ

นางดาหวัน พวงมณี พัฒนาการอำเภอชะอำ และทีมงาน หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอชะอำ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้นำชุมชน กพสต. กพสม. อช. ผู้นำ อช. เครือข่ายภาคีการพัฒนา ประชาชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก    

(Visited 1 times, 1 visits today)