เพชรบุรี ประชุมคณะกรรมการ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สู้สถานการณ์ COVID-19

วันที่ 14 เม.ย. 63 เวลา  09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางหลังเก่า ชั้น 1 โดยนายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สู้สถานการณ์ COVID-19” พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี บรรยายและให้ข้อมูลแผนปฏิบัติการ 90 วันฯ   มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชน ร่วมประชุมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)