พช.เพชรบุรี ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 9 เม.ย.63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุม      War Room กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ ในการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป  

(Visited 1 times, 1 visits today)