เพชรบุรี รวมพลังจับมือ 9 หน่วยงานหลัก /เครือข่ายองค์กรชุมชน รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย 2.เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสนิยมการแต่งกายผ้าไทย แก่ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี 3.เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ในแผ่นดินสืบไป และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กลุ่มทอผ้าในจังหวัดและในประเทศ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ จำนวน 9 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)