นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ตรวจติดตามงานดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ตรวจติดตามงานดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(E3) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)