นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง ทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิด

 วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง ทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิด ในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา กลั่นกรอง ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิด จำนวน 14 คน ให้เหลือ 4 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดเพชรบุรีต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)