เพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และเป็นกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานและ@พช พริบพรี 24 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง(MOU)และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก(นครปฐม เพชรบุรี จอมบึง)สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในภาคตะวันตก โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นและสักขีพยาน ระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก ร่วมกับมหาวิทยาลัย ราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เพื่อร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

(Visited 1 times, 1 visits today)