เพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด (Chief Marketing Officer :CMO)

วันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 09.30 น.

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด (Chief Marketing Officer :CMO) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง โครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยมีนางวาสนา ไขว้พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ณ ห้องเพทาย โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 44 คน ประกอบด้วย
– คณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จาก 8 อำเภอ รวม 32 คน
– เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อำเภอ รวม 12 คน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)