เพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้

วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 09.30 น.

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ โดยมีนางวาสนา ไขว้พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 93 คน ประกอบด้วย
– ลูกหนี้ที่ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 40 โครงการๆ ละ 2 คน รวม 80 คน
– เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ 8 คน
– เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)