เพชรบุรี ร่วมรับชมผ่านระบบ video conference เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐฯ

วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน ร่วมรับชมผ่านระบบ video conference เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐฯ โดยมี นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น2 (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)