เพชรบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2562 โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ ในการประชุมได้แจ้งผลการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)