เพชรบุรี ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี ภายใต้ชื่องาน “หอมกลิ่นดอกเกลือ”

วันที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 17.30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี ภายใต้ชื่องาน “หอมกลิ่นดอกเกลือ”

จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การทำนาเกลือมากที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันการทำนาเกลือประสบปัญหาขาดทุนเนื่องจากราคาเกลือทะเลตกต่ำและผลผลิตล้นตลาด การจัดงานมหกรรมเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี “หอมกลิ่นดอกเกลือ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลคุณภาพ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของเกลือ เพื่อหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลพลอยได้ และอนุรักษ์พื้นที่ทำนาเกลือทะเลของประเทศไทย เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเกษตรกรชาวนาเกลือในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ภายในงานจะได้พบกับ
🔺นิทรรศการเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี
🔺การแสดงและดนตรีจากศิลปินชั้นนำ
🔺สินค้าและอาหารจากเกลือสมุทร
🔺นั่งรถรางชมบรรยากาศนาเกลือทะเล
🔺การแข่งขันหาบเกลือและขับรถกลิ้งนา

(Visited 1 times, 1 visits today)