พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมการพัฒนาชุมชน ตามที่ขอพระราชทาน น้อมนำไปถวายพระสงฆ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธี

เพื่อน้อมนำผ้าพระกฐินไปถวาย พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมี ผู้บริหารจากกรมพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายจังหวัดเพชรบุรี นักวิชาการ และพัฒนาการจังหวัด จังหวัดอื่น ๆ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมพิธี จำนวนมาก ณ วัดเสนหา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมียอดเงินบริจาคร่วมทำบุญครั้งนี้ ทั้งสิ้น 1,802,815 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)