เพชรบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 10/2562 ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีมีการมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 8 หมู่บ้าน
โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานและร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)