นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่อำเภอแก่งกระจานติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และครัวเรือนยากจน

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน มอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และครัวเรือนยากจน บ้านวังวน หมู่ที่ 2 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)