เพชรบุรี จัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 57 ปี

 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 57 ปี และเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. จังหวัดเพชรบุรี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการอ่านสารของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, มอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการ, มอบใบประกาศแก่ อสพ., ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานของ สอ.พช. การทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รับประทานร่วมกัน ร่วมปลูกต้นไม้ และแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ วัดบันไดทอง ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี 15:54 anun rukmit รูป

(Visited 1 times, 1 visits today)