เพชรบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนและมอบทุนอุปการะเด็ก

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 9/2562 ในส่วนของสำนักงามพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีมีการมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนและมอบทุนอุปการะเด็ก ดังนี้
1.มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562 ที่มีการพัฒนาที่โดดเด่น สามารถเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้
– ประเภทผู้นำ นายชูวงศ์ คงแจ่ม ผู้นำ อช. ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง
– ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย
– ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย
– ประเภทชุมชน บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน

2.การมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562 จำนวน 87 ทุนๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 104,400 บาท โดยมีนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเงินทุนอุปการะเด็กไปมอบต่อในระดับอำเภอ โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานและร่วมร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)