เพชรบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานและลูกจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานและลูกจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายชวนากร เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานและลูกจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการ ณ โรงแรมลีฟวัลเล่ย์ รีสอร์ท ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ต่อมา เวลา 13.00 น. นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 พบปะ พูดคุย กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานและลูกจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีและมอบแนวทางปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 

(Visited 1 times, 1 visits today)