เพชรบุรี ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมาย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชวนากร เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และพัฒนากรอำเภอเขาย้อย นำทีมเจ้าหน้าที่กรมฯ และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 3 ครัวเรือน เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุนการประกอบอาชีพต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)