เพชรบุรี ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2562

นายสุเทพ สวงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2562 ผ่านระบบทีวี พช. ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกรมฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)